Tutoriál o používání Mercurialu

Tento učební text je úvodem pro používání Mercurialu. Žádné speciální znalosti v používání VCS (Version Control System) nejsou předpokládány. Nicméně neuškodí, přečtete-li si kratší text Základní pojmy Mercurialu.

1. Úvod

Po pročtení tutoriálu byste měl mít následující schopnosti:

V originálu jsou doporučovány manové stránky Mercurialu hg(1) a hgrc(5), které jsou také dostupné v release tarballs jako doc/hg.1.html a doc/hgrc.5.html. Lze také použít hg help <command> na příkazovém řádku.

Tutoriál je rozdělen do následujcích kapitol:

  1. Instalace programu

  2. Vytvoření repozitáře

  3. Klonování repozitáře

  4. Historie repozitáře

  5. Naše první změna

  6. Stažení změn z jiného repozitáře

  7. Export změny do souboru

  8. Slučování změn

  9. Řešení konfliktu

  10. Závěr

2. Jak číst tento tutoriál

Pravidla formátování jsou jednoduchá. Jména příkazů a parametrů jsou zobrazena fixním fontem.

Zadávaný řádek v terminálovém okně začíná značkou $ nebo > v závislosti na používané konzole.

Odezva Mercurialu je bez počátečního znaku

$ toto je řádek zadaný uživatelem
toto je řádek programového výstupu

Všechny příklady v originále jsou demonstrovány v konzole bash. V tomto překladu jsou příklady zapsány v konzole Windows PowerShell, jejíž příkazy se od unixového editoru příliš neliší.

Nuže, začneme s kapitolou Instalace programu.

3. Viz také

CzechTutorial (last edited 2013-12-28 19:19:26 by Tovim)